O projekte

Všetko, čo by ste chceli vedieť

O projekte

Realizátorom projektu je občianske združenie Komora pre medicínske právo - MEDIUS (ďalej ako „Komora“) s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 2007 a jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníctva z rôznych uhlov pohľadu.

Komora sa venuje vzdelávaniu aj zdravotníckych pracovníkov – lekárov, sestier, psychológov prostredníctvom portálu www.e-medius.sk, na ktorom sú zverejnené kreditované e-learningové kurzy (SLK, SKP, SKSaPA).

Práve so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek ako odborným garantom spolupracuje MEDIUS na projekte PRÁVNA AKADÉMIA. Sestry svojim vzdelávaním v právnej oblasti rozumejú viac svojim právam a povinnostiam a hlavne poznajú práva pacienta. S vedomím, že sú pripravené ich dodržiavať zároveň prispievajú k tomu, že napriek množstvu nedokonalostí a problémov v zdravotníctve má samotný pacient pocit SPOKOJNOSTI.

Svoju spokojnosť vie pacient prejaviť aj vyslovením vďaky za poskytnutú starostlivosť – POĎAKOVANÍM. Poďakovanie pre sestru znamená ocenenie jej práce, vyčarí úsmev, motivuje k väčšej empatii a slušnému správaniu. POĎAKUJ SESTRE, ktorá do starostlivosti o teba vložila svoje SRDCE.

Projekt je realizovaný vďaka

TEVA

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., je dcérou spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. s vyše storočnou históriou. Nadnárodná farmaceutická spoločnosť sídliaca v Izraeli je svetovým lídrom vo výrobe generických liečiv. Spoločnosť Teva patrí medzi top 10 farmaceutických spoločností a už roky pomáha tým, ktorí to potrebujú.

NUTRICIA

Nutricia Advanced Medical Nutrition je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Danone. Nutricia je na Slovensku lídrom v oblasti klinickej výživy a jej poslaním je zvyšovať kvalitu života chorých ľudí všetkých generácií. Už viac ako 100 rokov vyvíja a vyrába enterálnu klinickú výživu pre ľudí so špecifickými výživovými nárokmi.

HARTMANN-RICO

V HARTMANN posúvame hranice starostlivosti o zdravie neustálym hľadaním a využívaním ciest, ako zlepšiť liečbu, starostlivosť a prevenciu v odbornom aj domácom prostredí.
SRDCOM, PARTNERSTVOM, PROFESIONALITOU...

h&h PARTNERS

Advokátska kancelária h&h PARTNERS sa špecializuje na medicínske / farmaceutické a obchodné právo. Rovnako poskytuje poradenstvo v občianskom, pracovnom práve, práve hospodárskej súťaže, rodinnom práve a práve duševného vlastníctva. Prostredníctvom publikácií, konferencií a vzdelávania dlhodobo prispieva k definovaniu pojmov v oblasti zdravotníctva.

Projekt podporujú

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Slovenský pacient

Spoločnosť Parkinson Slovensko