Poďakovania ( spolu 4873 )

 
vyhľadaj zdravotnícke zariadenie

Všetky zariadenia
Všetky obdobia


16.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 


Ďakujem milej pani sestričke Fabianovej za ľudskosť, ochotu a profesionalitu, ktorou pristupuje nielen k mojej manželke, ale aj k iným pacientkam - ešte raz veľká vďaka.


09.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 


Touto cestou sa chcem poďakovať za starostlivosť a ľudský prístup doktorom a sestrám na onkologickom oddelení v NsP Trebišov. Pán primár MUDr. Licko, MUDr. Brezinová, MUDr. Žiarna, MUDr. Michaľanský, MUDr. Jarušinský a zdravotným sestrám T. Ďurišinovej, E. Ilošvajovej, B. Toroniovej (vrchná sestra), A. Buzášovej, M. Porhinčákovej, J. Václavskej, E. Boszekmeniovej, M. Királyovej, M. Novotnej a celému personálu oddelenia.Anna Kohutová z Trebišova


09.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 


Chcela by som vysloviť veľké poďakovanie sestričke p. Fabianovej, za jej ochotu, odbornú pomoc, ktorou vie usmerniť, povzbudiť pacientku. Za jej milé slová, ale aj profesionalitu, ktorou pristupuje k pacientke. Mám len pozitívne skúsenosti a škoda, že nie je v zdravotníctve viac takýchto sestričiek.


08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

zdravotnícke zariadenie:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

08.08.2014

meno sestry:

Celé zariadenie

 
 

sken

banner
Poďakuj teraz!
×