Organizátor:            Sponzor:            Odborný garant:      

Partneri:                                        Mediálny partner:               

MÁTE POZITÍVNU SKÚSENOSŤ? NAPÍŠTE SVOJE POĎAKOVANIE!Kontakt

Opísať ANTISPAM kód

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice
IČO: 42 097 321
DIČ: 202 3083854

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK5211000000002922848867

www.medius.sk
www.pravo-medicina.sk

kontakt@podakujsestre.sk