Prečo „Poďakuj sestre”

Ďakujem - jedno z najčarovnejších a najvzácnejších slov dnešnej doby. Prečo je dôležité ďakovať? Oceníme tým prácu sestry, dávame jej tým najavo, že ju vykonáva dobre a motivujeme k ďalšiemu pozitívnemu ľudskému prístupu.

Pre sestry to nie je len práca - je to povolanie. Poďakovanie od pacienta je pre sestru najvyšším ocenením a je spätnou väzbou, ktorá dáva jej práci ešte väčší zmysel.

 

Poďakovanie má zmysel:

Slovo „ďakujem” môže zaznieť v čakárni / ambulancii, my však chceme, aby ostalo zachytené aj pre ostatných pacientov. Aby videli, že na Slovensku je množstvo sestier, ktorým má zmysel ďakovať.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a celý rad nemocníc participujú aj na 4. ročníku projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry a pôrodné asistentky. Motivujú sestry, aby sa vzdelávali o pacientskych a sesterských právach a tak vytvárali živnú pôdu pre spokojných pacientov.

Zapojené nemocnice

Projekt je realizovaný vďaka

TEVA

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., je dcérou spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. s vyše storočnou históriou. Nadnárodná farmaceutická spoločnosť sídliaca v Izraeli je svetovým lídrom vo výrobe generických liečiv. Spoločnosť Teva patrí medzi top 10 farmaceutických spoločností a už roky pomáha tým, ktorí to potrebujú.

NUTRICIA

Nutricia Advanced Medical Nutrition je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Danone. Nutricia je na Slovensku lídrom v oblasti klinickej výživy a jej poslaním je zvyšovať kvalitu života chorých ľudí všetkých generácií. Už viac ako 100 rokov vyvíja a vyrába enterálnu klinickú výživu pre ľudí so špecifickými výživovými nárokmi.

HARTMANN-RICO

V HARTMANN posúvame hranice starostlivosti o zdravie neustálym hľadaním a využívaním ciest, ako zlepšiť liečbu, starostlivosť a prevenciu v odbornom aj domácom prostredí.
SRDCOM, PARTNERSTVOM, PROFESIONALITOU...

h&h PARTNERS

Advokátska kancelária h&h PARTNERS sa špecializuje na medicínske / farmaceutické a obchodné právo. Rovnako poskytuje poradenstvo v občianskom, pracovnom práve, práve hospodárskej súťaže, rodinnom práve a práve duševného vlastníctva. Prostredníctvom publikácií, konferencií a vzdelávania dlhodobo prispieva k definovaniu pojmov v oblasti zdravotníctva.