Prečo „Poďakuj sestre”

Ďakujem - jedno z najčarovnejších a najvzácnejších slov dnešnej doby. Prečo je dôležité ďakovať? Oceníme tým prácu sestry, dávame jej tým najavo, že ju vykonáva dobre a motivujeme k ďalšiemu pozitívnemu ľudskému prístupu.

Pre sestry to nie je len práca - je to povolanie. Poďakovanie od pacienta je pre sestru najvyšším ocenením a je spätnou väzbou, ktorá dáva jej práci ešte väčší zmysel.

 

Poďakovanie má zmysel:

Tomu, že slovo „ďakujem” má pre sestry a pôrodné asistentky veľký význam, v roku 2016 uverilo osem nemocníc, v ktorých pracuje viac ako 1300 sestier. Zapojené nemocnice vytvorili pre pacientov možnosť ďakovať sestrám a súčasne umožňujú sestrám vzdelávať sa v právnych otázkach výkonu ich profesie. Všetko s cieľom, aby na konci dňa z nemocnice odchádzal spokojný pacient a sestra, ktorú jej práca napĺňa a dáva jej zmysel.

Pacienti však môžu ďakovať aj sestrám pracujúcim v iných zdravotníckych zariadeniach.

Zapojené nemocnice

Projekt je realizovaný vďaka

Johnson & Johnson

Spoločnosť Johnson & Johnson je najväčšou zdravotníckou spoločnosťou na svete, ktorá sa už viac ako 120 rokov venuje starostlivosti o zdravie ľudí. Ponúka najúplnejší sortiment výrobkov pre zdravotnú starostlivosť a poskytuje s tým súvisiace komplexné služby v oblasti zdravotníckych pomôcok a diagnostiky, voľne predajných prípravkov a liekov na predpis.

Slovenský pacient

Združenie Slovenský pacient tvoria občianski aktivisti, ktorým záleží na zlepšení postavenia slovenských pacientov, na ich bezpečnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú povinnými platiteľmi systému. Osobitne a dlhodobo spolupracujú s pacientskymi organizáciami v rámci mediálnej podpory a vzdelávania jej lídrov.