Prečo „Poďakuj sestre”

Ďakujem - jedno z najčarovnejších a najvzácnejších slov dnešnej doby. Prečo je dôležité ďakovať? Oceníme tým prácu sestry, dávame jej tým najavo, že ju vykonáva dobre a motivujeme k ďalšiemu pozitívnemu ľudskému prístupu.

Pre sestry to nie je len práca - je to povolanie. Poďakovanie od pacienta je pre sestru najvyšším ocenením a je spätnou väzbou, ktorá dáva jej práci ešte väčší zmysel.

 

Poďakovanie má zmysel:

Slovo „ďakujem” môže zaznieť v čakárni / ambulancii, my však chceme, aby ostalo zachytené aj pre ostatných pacientov. Aby videli, že na Slovensku je množstvo sestier, ktorým má zmysel ďakovať.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a celý rad nemocníc participujú aj na 4. ročníku projektu Poďakuj sestre / Právna akadémia pre sestry a pôrodné asistentky. Motivujú sestry, aby sa vzdelávali o pacientskych a sesterských právach a tak vytvárali živnú pôdu pre spokojných pacientov.

Zapojené nemocnice

Projekt je realizovaný vďaka

Johnson & Johnson

Spoločnosť Johnson & Johnson je najväčšou zdravotníckou spoločnosťou na svete, ktorá sa už viac ako 120 rokov venuje starostlivosti o zdravie ľudí. Ponúka najúplnejší sortiment výrobkov pre zdravotnú starostlivosť a poskytuje s tým súvisiace komplexné služby v oblasti zdravotníckych pomôcok a diagnostiky, voľne predajných prípravkov a liekov na predpis.

TEVA

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., je dcérou spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. s vyše storočnou históriou. Nadnárodná farmaceutická spoločnosť sídliaca v Izraeli je svetovým lídrom vo výrobe generických liečiv. Spoločnosť Teva patrí medzi top 10 farmaceutických spoločností a už roky pomáha tým, ktorí to potrebujú.

h&h PARTNERS

Advokátska kancelária h&h PARTNERS sa špecializuje na medicínske / farmaceutické a obchodné právo. Rovnako poskytuje poradenstvo v občianskom, pracovnom práve, práve hospodárskej súťaže, rodinnom práve a práve duševného vlastníctva. Prostredníctvom publikácií, konferencií a vzdelávania dlhodobo prispieva k definovaniu pojmov v oblasti zdravotníctva.

Slovenský pacient

Združenie Slovenský pacient tvoria občianski aktivisti, ktorým záleží na zlepšení postavenia slovenských pacientov, na ich bezpečnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú povinnými platiteľmi systému. Osobitne a dlhodobo spolupracujú s pacientskymi organizáciami v rámci mediálnej podpory a vzdelávania jej lídrov.